Logotype Yrkeshögskolan

ÖPPET HUS - 25 mars kl. 13-15

Konstruktion 1

Få färdigheter i att utföra beräkningar för konstruktion av polymera produkter utifrån grundläggande hållfasthetsbegrepp. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap i hållfasthet och hållfasthetsberäkningar för polymera material. Efter slutförd kurs ska den studerande kunna genomföra enklare hållfasthetsberäkningar.

Ansökan är öppen

Innehåll

 • Konstruktion av komponenter i plast och andra polymera material
 • Sammanfogningsmetoder
 • Hållfasthetsberäkningar

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

bottle_plastic

Läranderesultat

Kunskaper
1. redogöra för grundläggande hållfasthetsbegrepp
2. redogöra för olika sammanfogningsmetoder
3. redogöra för olika regelverk som används för polymera produkter.

Färdigheter
4. utföra enklare hållfasthetsberäkningar.

Läranderesultat 1 och 4 examineras med Tentamen (15 Yhp).
Läranderesultat 2 och 3 examineras med Inlämningsuppgift (10 Yhp).

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt; ingående kunna analysera och reflektera över, beräkningar inom området hållfasthet av polymera material och regelverk för polymera produkter.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Start 20 februari
 • Ansökan öppnar Ansök nu
 • Längd 5 veckor
 • YH-Poäng 25 Yhp
 • Studieform Flexibel
 • Platser 10
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 072-233 67 97
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se