Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Kalkylering för elprojektering

Kursens syftar till att ge färdigheter i kalkylering rörande elarbeten. Kursen syftar till att ge kunskaper om hur kalkyler, offerter och anbud upprättas. Kursen syftar till att ge en orientering om relevant regelverk för upphandling och anbudsskrivande. Kursen syftar till att ge färdighet att, utifrån regler och god sed, upprätta kalkyler för elarbeten.

Ansökan är öppen

Innehåll

• Affärsmannaskap
• Bygghandlingar
• Kalkylverktyg
• Kalkyler och anbud
• Upphandlingar och offerter

Undervisning sker i form av föreläsningar och praktisk tillämpning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. redogöra för användandet av avtalsrätt och entreprenadformer
2. identifiera relevanta upphandlingsregler
3. redogöra för grundläggande principer för prissättning och lönsamhet

Färdigheter
4. utarbeta offerter och kostnadskalkyler

Kompetenser
5. självständig upprätta kalkyl för elarbete utifrån relevant regelverk för upphandling och anbudsskrivande

Läranderesultat 1 och 2 examineras med Tentamen (5 yhp).
Läranderesultat 3, 4 och 5 examineras med Inlämningsuppgifter (20 yhp).

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänt (VG) skall den studerande, utöver kraven för godkänt, nyanserat
reflektera kring centrala faktorer för att ta fram bra kalkyler och hur dessa relaterar till företagets lönsamhet

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Start 26 augusti
  • Ansökan öppnar Ansök nu
  • Längd 5 veckor
  • YH-Poäng 25 Yhp
  • Studieform Platsbunden
  • Adress Vasavägen 6, Jönköping
  • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se