Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Bearbetning 2

Få kunskaper och färdigheter om olika produktions- och processmetoder som finns för polymera produkter, med fokus på extruduering, formblåsning, filmtillverkning, rotationsgjutning, vakuumformning, härdplast/kompositmetoder, gummi och övriga bearbetningsmetoder.

Kursen syftar till att färdigheter i att identifiera och motivera val av bearbetningsprocess. Kursen syftar till att identifiera och motivera materialval utifrån produktionstekniska perspektiv, såsom kvalitet och miljöaspekter tillsammans med tillverkningsprocessen.

Ansökan är öppen

Innehåll

 • Extrudering
 • Filmblåsning
 • Filmtillverkning
 • Rotationsgjutning
 • Vakuumformning
 • Härdplast och kompositer
 • Gummi
 • Samarbete

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. redogöra för bearbetningsmetoderna extrudering, formblåsning, rotationsgjutning, termoformning, filmtillverkning, härdplast/kompositmetoder, gummi och övriga bearbetningsmetoder utöver formsprutning

2. utifrån olika polymera produkter kunna identifiera lämpliga bearbetningsmetoder.

Färdigheter
3. identifiera och motivera val av bearbetningsprocess utifrån materialval och produktionstekniska perspektiv 4. redovisa val av produktion- och processmetoder för produktion och utveckling inom polymer tillverkning.

Läranderesultat 1 och 2 examineras med Tentamen (10 Yhp).
Läranderesultat 3 och 4 examineras med redovisning (5 Yhp).
Läranderesultat 3 och 4 examineras med inlämningsuppgift (10 Yhp).

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt; jämföra och försvara val av bearbetningsprocess utifrån materialval. För betyget Väl Godkänt ska den studerande även, i det produktionstekniska perspektivet, relatera till kvalitet-, miljöaspekter tillsammans med tillverkningsprocessen.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Start 25 mars
 • Ansökan öppnar Ansök nu
 • Längd 5 veckor
 • YH-Poäng 25 Yhp
 • Studieform Flexibel
 • Platser 10
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 072-233 67 97
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se