Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Polymera material, fördjupning

Få fördjupade färdigheter att kunna hantera polymera material i polymer produktion. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om polymerer och additiver. Kursen ska också ge färdigheter att göra mer avancerade materialval och testmetoder. Kursen ska ge insikt i centrala branschcertifikat och klassningar. Efter slutförd kurs ska den studerande kunna utföra specialiserade materialval utifrån beställarspecifikationer och tillverkningsmetod.

Ansökan är öppen

Innehåll

 • Plasters och andra polymera materials egenskaper
 • Strukturella samband hos plaster och andra polymera material
 • Datablad och testmetoder
 • Materialvalsprocesser

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. förstå principer och metoder för bestämning av polymera materials egenskaper
2. referera till olika förekommande klassificeringar för polymera material inom olika applikationer och branscher. Kompetenser

Färdigheter
3. identifiera och organisera materialdata.
4. upprätta kravspecifikationer för olika applikationer.
5. använda sig av materialleverantörers underlag för materialval.

Kompetenser
6. självständigt motivera och genomföra en förfinad och optimerad materialvalsprocess utifrån en given applikation och kravspecifikation.
7. självständigt motivera ett lämpligt materialval och upprätta kravprofil för given applikation.

Läranderesultat 1-2 examineras med tentamen (10 Yhp)
Läranderesultat 3 och 5 examineras med inlämningsuppgift 1 och 2 (10 Yhp)
Läranderesultat 4, 6 och 7 examineras med inlämningsuppgift 3 (5 Yhp)

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänd; tydligt motivera och försvara sitt optimerade materialval.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Start 29 April
 • Ansökan öppnar Ansökan öppnar snart
 • Längd 5 veckor
 • YH-Poäng 25 Yhp
 • Studieform Flexibel
 • Platser 10
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 072-233 67 97
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se