Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Elmaskiner - Drivsystem

Kursen syftar till att den studerande ska få kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner samt deras användning.

Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

Ansökan är öppen

Innehåll

• Transformatorers uppbyggnad och funktion
• Roterande maskiners uppbyggnad och funktion
• Drivsystems och drivutrustnings uppbyggnad och funktion
• Elektromagnetisk kompatibilitet och energieffektivitet
• Beräkna, dimensionera och dokumentera elmaskiner och motordrifter
• Tolka och följa de standarder som gäller inom elmaskinområdet

Undervisning sker i form av föreläsningar och laborationer. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. ha kännedom om transformatorers och roterande elmaskiners uppbyggnad
2. kunna redogöra för olika typer av transformatorers och roterande elmaskiners funktioner och egenskaper
3. kunna genomföra beräkningar av utrustningsdata och med ledning av dessa välja transformatorer och elmaskiner med tyngdpunkt på trefas asynkronmaskiner
4. ha översiktliga kunskaper om övriga typer av roterande maskiner och deras användning
5. kunna genomföra konstruktionsberäkningar och upprätta fullständiga handlingar för motordrifter
6. ha kännedom om uppbyggnad, funktion och användning av drivsystem
7. kunna välja drivutrustning för olika typer av motordrifter med hänsyn till elektromagnetisk kompatibilitet och energieffektivitet
8. kunna tillämpa gällande standarder inom elmaskinområdet
9. själv ha utfört laborationer och mätövningar på transformatorer och roterande elmaskiner i syfte att verifiera de elektriska egenskaperna.

Läranderesultat 1 - 8 examineras med Inlämningsuppgifter (8 yhp).
Läranderesultat 9 examineras med Laboration (4 yhp).

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänt (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänt, självständigt med hjälp av beräkningar motivera val av maskiner med tillhörande skyddsutrustning.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Start 13 maj
  • Ansökan öppnar Ansök nu
  • Längd 2 veckor
  • YH-Poäng 12 Yhp
  • Studieform Platsbunden
  • Platser 3
  • Adress Vasavägen 6, Jönköping
  • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se