Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Elkonstruktion 2

Kursen syftar till att ge fördjupade färdigheter i framställning av olika typer av ritningsunderlag för installation av el- och teletekniska system. Kursen syftar till att ge kunskaper om fastighetsautomation.

Kursen syftar till att ge färdigheter för att kunna planera och utföra elprojekteringsuppdrag. Kursen ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter i programvaror för elkonstruktion. Kursen syftar till att ge en orientering om byggprocessens faser och olika entreprenadformer.

Ansökan är öppen

Innehåll

• Programvaror för elprojektering
• Projekteringsunderlag för el- och teletekniska system
• Fastighetsautomation
• Entreprenadformer
• Byggprocessen

Undervisning sker i form av föreläsningar och praktisk tillämpning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. redogöra för byggprocessens faser och olika entreprenadformer
2. redogöra för fastighetsautomationssystems uppbyggnad och syfte

Färdigheter
3. producera ritningsunderlag för el- och teletekniska system
4. analysera el- och teletekniska ritningar ur kvalitetssäkringssynpunkt
5. analysera el- och teletekniska ritningar ur ekonomi- och hållbarhetsperspektiv

Kompetenser
6. självständigt i projektform framställa, justera och kvalitetssäkra el- och teletekniska ritningar.

Läranderesultat 1 och 2 examineras med Tentamen (6 yhp).
Läranderesultat 4 examineras med Seminarium (4 yhp).
Läranderesultat 3, 5 och 6 examineras med Inlämningsuppgifter (15 yhp).

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande utöver kraven för godkänt kunna nyanserat analysera och reflektera över elprojekteringsuppdrag.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Start 15 januari
  • Ansökan öppnar Ansök nu
  • Längd 5 veckor
  • YH-Poäng 25 Yhp
  • Studieform Platsbunden
  • Adress Vasavägen 6, Jönköping
  • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se