Logotype Yrkeshögskolan

Välj en yrkeshögskoleutbildning

Vill du utvecklas i ditt jobb? Eller starta en helt ny karriär? Då är en yrkeshögskoleutbildning rätt val! Yrkeshögskolan Jönköping har ett brett utbud av utbildningar. Skolan har en teknisk profil men erbjuder även utbildningar inom logistik, elteknik, infrastruktur och trafiklärare.

Yrkeshögskolan bygger på samarbete med arbetsgivare och branschorganisationer. Utbildningarna är framtagna för att matcha kompetensbehoven i arbetslivet. Det innebär att du får skräddarsydd kompetens för din nya yrkesroll och att det är lätt att få jobb efter utbildningen.

JTH - Tekniska Högskolan i Jönköping

Flertalet av utbildningarna drivs i samarbete med JTH (Tekniska Högskolan i Jönköping) som är en del av Jönköping University. Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till alla de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du ta del av kårlivet, få tillgång till universitetsbiblioteket, boka grupprum på högskolan mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Vid examen får du inte bara Yrkeshögskolans underskrift på examensbeviset utan det kommer även stå JTH vilket väger tungt när du söker arbete efter utbildningen.

Rondell med flera vägval av Johnér Bildbyrå

Svårt att välja rätt väg?

Våra utbildningar är indelade i fem profiler.

  • Teknik - Teknik och tillverkning
  • Elteknik - Elkraft och elektronik
  • Infrastruktur - Projektering
  • Trafiklärare - Vi utbildar trafiklärare
  • Logistik - Transport- lager- och produktionslogistik

Vilken profil intresserar dig?

Logistik

Här listas utbildningar inom transport- lager- och produktionslogistik.

Värdeskapande logistik, 400 Yhp

JTH - Jönköping Tekniska högskola är huvudman för denna utbildning.

Trafiklärare

Här listas vår trafiklärarutbildning

Trafiklärare, 300 Yhp

Jönköpings kommun är huvudman för denna utbildning.