Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

För arbetslivet

Vi utbildar medarbetare

Yrkeshögskolans främsta mål är att tillgodose arbetslivets behov av kompetens. Vi på YJ och ni som arbetsliv kan åstadkomma mycket tillsammans! Har du/kommer du få ett kompetensbehov? Kontakta oss!

  • Fylla kompetensbehov
  • Praktikanter - en ömsevinst
  • Uppdragsutbildning
  • Ta emot studiebesök - attraktiv arbetsgivare
  • Gästföreläs hos oss / konsultuppdrag som utbildare
  • Ledningsgruppsarbete - påverka
  • Examensarbeten och andra projekt

Var med och skapa framtidens arbetkraft - tillsammans med oss

En viktig del i vårt arbete är den nära kopplingen till arbetslivet. Ni har behovet och beställningen, vi har utbildningen och tillsammans skapar vi framtidens arbetskraft. Därför är vårt arbete med LIA (Lärande i arbete) en stor och viktig del. LIA är en form av praktik, syftet med LIA är att de studerande skall få lära sig i den arbetsmiljö som de efter utbildningen förväntas arbeta inom. Oftast arbetar den studerande med någon form av projekt under sin LIA. De skall vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Läs mer om fördelar och hur ni kan bli ett LIA-företag här.

Vi är intresserade av era utmaningar!

- Upplever ni att det är svårt att rekrytera kompetent personal inom vissa områden?
- Har ni behov av kortare utbildning för er personal?

Hör av dig till oss. Tillsammans analyserar vi branschbehovet och skapar sedan en utbildning som matchar den kompetens som efterfrågas.

Vi kan också skräddarsy kortare utbildningar för er befintliga personal, hos oss finns både spetskometens samt bredd.

Lärande i arbete - praktik (LIA)

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen sker på en arbetsplats, vilket ger studeranden möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter. För företagare är det ett kostnadsfritt tillfälle att stärka sitt team och bidra till framtida kompetensförsörjning. Genom att ta emot LIA-studerande får företag möjlighet att forma och utbilda blivande yrkesverksamma samtidigt som de visar sitt engagemang för att investera i framtida arbetskraft.

Är du intresserad av att vara ett LIA-företag? Här kan du läsa mer om LIA.


Kort om Yh-utbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh): "Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser."

MyH ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verkar för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.


Examensarbete och projekt

Har ni någonting ni vill utveckla, utreda, få en förstudie av och så vidare? Ert uppdrag kan då passa som examensarbete.
Examensarbetet är en obligatorisk kurs i de flesta av våra utbildningar och genomförs ofta i samband med LIA. De studerande får en inblick i verksamheten och möjlighet att knyta kontakter samt tillämpa sina kunskaper från utbildningen. Arbetet skall i huvudsak genomföras självständigt men viss handledning från er ingår, vi kan även erbjuda extra stöd från skolan vid behov.

Skarpa eller tidigare projekt från arbetslivet är ett mycket uppskattat inslag i studierna. Ni har möjlighet att t ex få nya insynsvinklar och lösningar samt en möjlighet till personlig kontakt med de studerande om ni så vill - ett utmärkt tillfälle för framtida rekryteringar.

Kontakta relevant utbildningsledare för en dialog.


Ledningsgruppens påverkan

Varje utbildning har en ledningsgrupp som står bakom och formar utbildningen efter branschens behov. Det är ledningsgruppen som antar sökande och godkänner utbildnings- och kursplaner.

Ledningsgruppen har möten några gånger per år vilket också ger tillfälle att träffa andra aktörer inom samma bransch.

Vill du sitta med i en ledningsgrupp? Ta då kontakt med en utbildningsledare.

Länk till MYh om ledningsgrupp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till MYh:s vägledning för ledningsgruppsarbete. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Utbildningspaket eller skräddarsydd utbildning?

Vi har färdiga kortutbildningar som varierar över tid och efterfrågan men det vanligaste är att vi skapar en uppdragsutbildning efter era behov. Kontakta oss för en dialog. Länk till verksamhetschefen.


GDPR

Vi följer dataskyddsförordningen. Observera gällande LIA-platser att kontaktuppgifter till handledare samt dennes företag/organistaion registreras i vår interna databas. Detta då vi behöver spara uppgifterna enligt Myndigheten för yrkeshögskolan. Vänligen kontakta oss vid frågor/synpunkter.