Logotype Yrkeshögskolan

ÖPPET HUS - 25 mars kl. 13-15

CNC-tekniker blått certifikat automation, 225 Yhp

Tillverkningsföretagen i Jönköpingsregionen är marknadsledande på skärande bearbetning och efterfrågan på kunniga CNC-tekniker är stor. Med den här utbildningen får du jobba i en dynamisk bransch där tekniken hela tiden utvecklas.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom industriell produktion med fokus på skärande bearbetning. Du får kunskaper som krävs för att efter utbildningen kunna certifiera dig mot branschens blåa certifikat.

Verkstadsrobot av Johnér Bildbyrå AB.

Utbildningen har utformats i
samarbete med regionens ledande tillverkningsindustrier och branschorganisationer för att
möta deras behov.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Edströms Maskiner AB, Husqvarna AB, Interal AB, Saab AB och Östrand & Hansen. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina branschkunskaper med fokus på CNC och mekatronik. Kurserna omfattar bland annat ISO-programmering för CNC-styrda , robotstyrning av CNC-maskiner, mekatronik, projektledning och CAM-beredning. Du kommer arbeta med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system anpassade för CNC-maskiner.

JTH - Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Elisabeth Berglund.

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Telefon: 072-231 44 04
E-post: elisabeth.berglund@jonkoping.se