Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Produktionsutveckling, 300 Yhp

Vill du vara med och utveckla framtidens tillverkningsindustri?
Företagen står mitt i en spännande utvecklingsprocess där nya tekniska lösningar, automation, robot och digitalisering är avgörande för att effektivisera produktionen och på ett hållbart sätt öka företagens konkurrenskraft.

Ansökan är öppen för sen anmälan

Denna utbildning har Jönköping University som huvudman och bedrivs av Campus Värnamo. Du söker Jönköping som studieort om du bor närmast Jönköping.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Projektmetodik och projektstyrning, 25 Yhp
 • Produktionsekonomi, 25 Yhp
 • LIA 1, 25 Yhp
 • LIA 2, 25 Yhp
 • Ledarskap, 25 Yhp
 • Produktionsutveckling 1, 25 Yhp
 • Produktionsutveckling 2, 25 Yhp
 • Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yhp
 • Automatisering och robotteknik, 25 Yhp
 • Digitalisering och AI, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • LEAN, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Industritekniska processer 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1,100 p

ELLER

 • Grundläggande behörighet, samt 2 års relevant arbetslivserfarenhet enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Sara Adler.

Sara Adler
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 46
E-post: sara.adler@jonkoping.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar 15 Mars
 • Längd 1,5 år
 • YH-Poäng 300 Yhp
 • Studieform Platsbunden
 • Platser 20
 • Adress Campus Värnamo
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Sara Adler.

Sara Adler
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 46
E-post: sara.adler@jonkoping.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.