Logotype Yrkeshögskolan

Hållbar produktion, Plast- och Polymeringenjör, 400 Yhp

Jönköpingsregionen är Sveriges polymercentrum. I samarbete med branschorganisationer och regionens polymerföretag har vi utformat en utbildning som ger dig den senaste kompetensen inom polymerteknik.

Den här utbildningen är tänkt för dig som vara med och utveckla och utvecklas i en framtidsbransch.

Uppdaterad yrkeskompetens inom polymera material och tillverkningsmetoder är mycket efterfrågad i regionen. Efter utbildningen kan du jobba som polymeringenjör hos någon av regionens polymerproducenter.

Kruka med lock a PET-plast av Johnér Bildbyrå AB.

Under utbildningen får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom plastområdet.

Du får lära dig att arbeta med och får förståelse för plasters användning och konstruktion, mekatronik, robotteknik, formverktyg och projektledning.

Du kommer att arbeta med de formverktyg och programmeringsspråk som används vid plasttillverkning.

I undervisningen utbildas du av lärare med lång erfarenhet från plastbranschen. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat IKEM, Engel, Fristad Plast, Emballator, Polymercentrum, Prototal och Ultrapolymers Nordic.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Kontakta ansvarig utbildningsledare