Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Hållbar produktion, Plast- och Polymeringenjör, 400 Yhp

I samarbete med branschorganisationer och regionens polymerföretag har vi utformat en utbildning som ger dig den senaste kompetensen inom polymerteknik.

Ansökan är öppen för sen anmälan, kontakta utbildningsledare Therese Wikström

Under utbildningen får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom plastområdet. Du får kunskap om materialet, dess bearbetningsmetoder och konstruktion tillsammans med andra efterfrågade kompetenser som till exempel produktionsekonomi, projektledning och kvalitet.

Isak Andersson tog examen från utbildningen 2021. I klippet ovan får vi följa med Isak en dag på jobbet som Tekniker på Polykemi i Ystad.

Jönköping ligger mitt i Sveriges ”Plastic Valley” och utbildningen har ett nära samarbete med branschorganisationer och gummi- och plastföretag i Sverige. Utbildningen är utformad och drivs i samarbete med företag i regionen, vilket säkerställer att du får den kompetens som efterfrågas av branschen och du har goda chanser till intressanta jobb. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från IKEM, Engel Sverige AB, Fristad Plast, Emballator Lagan Plast, Polymercentrum, Polykemi och Prototal AB.

Undervisningen är vanligtvis på plats 2-3 dagar i veckan, resterande tid är självstudier på valfri plats. Det är även möjligt att kombinera studierna med ett deltidsarbete.

Vill du bidra till arbetet med hållbarhet och att ställa om branschen? Ny kompetens inom cirkularitet, polymera material och tillverkningsmetoder är mycket efterfrågad i industrin och efterfrågan ökar i takt med att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i samhället. Efter utbildningen kan du jobba som polymeringenjör hos någon av regionens polymerproducenter.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Yrkesrollen, 25 Yhp
 • Polymera material, grundkurs, 25 Yhp
 • Bearbetning 1, 25 Yhp
 • Bearbetning 2, 25 Yhp
 • Automation, 25 Yhp
 • LIA 1, 25 Yhp
 • LIA 2, 25 Yhp
 • LIA 3, 50 Yhp
 • Konstruktion 1, 25 Yhp
 • Konstruktion 2, 25 Yhp
 • Verktygsteknik för bearbetning av polymera material, 25 Yhp
 • Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yhp
 • Produktionsekonomi och projektledning, 25 Yhp
 • Polymera material, fördjupning, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Matematik 2
 • Naturkunskap 1a1

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 32
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar -
 • Längd 2 år
 • YH-Poäng 400 Yhp
 • Studieform Flexibel
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 32
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se