Logotype Yrkeshögskolan

Hållbar produktion, Plast- och Polymeringenjör, 400 Yhp

  • Yrkeshögskoleexamen
  • 2 år
  • 400 Yhp
  • Start hösten 2023
  • Ansökan öppnar våren 2023

I samarbete med branschorganisationer och regionens polymerföretag har vi utformat en utbildning som ger dig den senaste kompetensen inom polymerteknik.

Vill du bidra till arbetet med hållbarhet och att ställa om branschen? Ny kompetens inom cirkularitet, polymera material och tillverkningsmetoder är mycket efterfrågad i industrin och efterfrågan ökar i takt med att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i samhället. Efter utbildningen kan du jobba som polymeringenjör hos någon av regionens polymerproducenter.

Kruka med lock a PET-plast av Johnér Bildbyrå AB.

Under utbildningen får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom plastområdet. Du får kunskap om materialet, dess bearbetningsmetoder och konstruktion tillsammans med andra efterfrågade kompetenser som till exempel produktionsekonomi, projektledning och kvalitet.


Jönköping ligger mitt i Sveriges ”Plastic Valley” och utbildningen har ett nära samarbete med branschorganisationer och gummi- och plastföretag i Sverige. Utbildningen är utformad och drivs i samarbete med företag i regionen, vilket säkerställer att du får den kompetens som efterfrågas av branschen och du har goda chanser till intressanta jobb. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från IKEM, Engel Sverige AB, Fristad Plast, Emballator Lagan Plast, Polymercentrum, Polykemi och Prototal AB.

JTH - Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 072-233 67 97
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se