Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Automationsingenjör - Robot, 400 Yhp

Vill du arbeta med att skapa framtidens automatiserade produktion? Den här utbildningen ger dig nya kunskaper om den senaste automationstekniken och programmering av avancerade robotar.

Ansökan är öppen för sen anmälan

Utbildningen sker i en av landets bäst utrustade robotverkstäder och våra lärare har lång erfarenhet från branschen. Undervisningen kommer att fokusera på avancerade styrsystem och du får möjlighet att lära dig de vanligaste programmeringsspråken.

Den här utbildningen är utformad i samarbete med regionens tillverkningsindustri och ger dig spetskompetens inom de områden som arbetsgivarna efterfrågar. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat AFRY, ABB, 3 Button Group, NPB Automation AB, Industrilås, Östrand & Hansen AB, Axelent Engineering AB, AP&T AB.

Undervisningen är vanligtvis på plats 2-3 dagar i veckan, resterande tid är självstudier på valfri plats. Det är även möjligt att kombinera studierna med ett deltidsarbete.

Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Efter examen kommer du att ha kunskaper inom automation, bland annat programmering, maskinsäkerhet och IT-säkerhet. Du får även kunskaper inom projektarbete, maskinsäkerhet och konstruktion för att kunna delta i projektgrupper.

Automationsingenjör är ett framtidsyrke och medarbetare med kunskaper inom industriell automation, mekatronik, visionsteknik och robotprogrammering blir allt mer eftertraktade.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Yrkesrollen och projektledning, 25 Yhp
 • Elkonstruktion, 25 Yhp
 • Mekatronik, 25 Yhp
 • Styrsystem, 25 Yhp
 • Reglerteknik, 25 Yhp
 • LIA 1, 25 Yhp
 • LIA 2, 50 Yhp
 • LIA 3, 25 Yhp
 • Industriell IT, 25 Yhp
 • Maskinsäkerhet, 25 Yhp
 • Industriell Automation, 25 Yhp
 • Robotteknik 1, 25 Yhp
 • Robotteknik 2, 25 Yhp
 • Robotteknik 3, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Elektromekanik, 100p
 • Mekatronik 1, 100 p

ELLER

 • Fysik 1
 • Matematik 2

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Alma Becic.

Alma Becic
Utbildningsledare
E-post: alma.becic@jonkoping.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar 15 Mars
 • Längd 2 år
 • YH-Poäng 400 Yhp
 • Studieform Platsbunden
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Bästa minnet är när vi fick vårat första grupparbete vilket gjorde att jag kom in mer i klassen och lärde känna nya klasskamrater"

Moa, tidigare studerande

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Alma Becic.

Alma Becic
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 26
E-post: alma.becic@jonkoping.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.