Logotype Yrkeshögskolan

Svetsspecialist IWS och Svetskontrollant, 225 Yhp

  • Yrkeshögskoleexamen
  • 2 år
  • 400 Yhp
  • Start hösten 2023
  • Ansökan öppnar våren 2023

Ta chansen att förvärva kunskaper som gör dig eftertraktad av arbetsgivare både i Sverige och utomlands! En kombination av grundläggande och mer avancerade oförstörande provningsmetoder av svetsade konstruktioner ingår i utbildningen. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel svetsansvarig, svetsledare, svetslärare och svetskontrollant.

Utbildningen vänder sig till dig som har erfaret av svetsning och vill gå vidare i karriären. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med regionens företag för att möta branschens behov. utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Cert Svets, BH Svets AB, Kiwa Inspecta, Montico, Svetsansvarig i Sverige och Svetskonsult.

Verkstadslokal av Johnér Bildbyrå AB.

Under året får du utveckla dina branschkunskaper och praktiska kunskaper inom svetsning med målet att ge dig de färdigheter som krävs för att jobba som svetsansvarig och svetskontrollant.

Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi och materiallära, svetsmetoder och svetsutrustning, svetsarbete inom produktion och kvalitetsarbete samt projektledning.

I undervisningen ingår bland annat konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter, produktionsekonomi samt oförstörande provningsmetoder. Utbildningen leds av erfarna lärare som har behörighet att utbilda på Yh-nivå utfärdad av Svetskommissionen.

JTH - Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkeshögskoleutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Inträdeskrav för diplomutbildning Svetsspecialist IWS enligt Svetskommissionen.

Inträdeskrav
Alternativ 1: tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av utbildningarna:
• Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning
• Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje
• IW-utbildning med diplom

Alternativ 2: fem års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt minst en avslutad grundskoleutbildning, med slutbetyg. Minimiålder på sökande är 23 år.

För alternativ 2 får du göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Om provet är godkänt är du behörig att gå IWS-kurs.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Elisabeth Berglund.

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Telefon: 072-231 44 04
E-post: elisabeth.berglund@jonkoping.se