Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Svetsspecialist IWS och Svetskontrollant, 225 Yhp

Ta chansen att förvärva kunskaper som gör dig eftertraktad av arbetsgivare både i Sverige och utomlands! En kombination av grundläggande och mer avancerade oförstörande provningsmetoder av svetsade konstruktioner ingår i utbildningen. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel svetsansvarig, svetsledare, svetslärare och svetskontrollant.

Ansökan är öppen för sen anmälan

Under året får du utveckla dina branschkunskaper och praktiska kunskaper inom svetsning med målet att ge dig de färdigheter som krävs för att jobba som svetsansvarig och svetskontrollant.

Utbildningen vänder sig till dig som har erfaret av svetsning och vill gå vidare i karriären. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med regionens företag för att möta branschens behov. utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Cert Svets, BH Svets AB, Kiwa Inspecta, Montico, Svetsansvarig i Sverige och Svetskonsult.

Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi och materiallära, svetsmetoder och svetsutrustning, svetsarbete inom produktion och kvalitetsarbete samt projektledning.

I undervisningen ingår bland annat konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter, produktionsekonomi samt oförstörande provningsmetoder. Utbildningen leds av erfarna lärare som har behörighet att utbilda på Yh-nivå utfärdad av Svetskommissionen.

Efter utbildningen kan du även bli svetsansvarig, svetsledare och svetslärare för gymnasienivå.

Undervisningen är på plats 2 dagar i veckan, resterande tid är lärande i arbete och självstudier på valfri plats. Det är även möjligt att kombinera studierna med arbete.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Introduktion till yrkesroll samt projektledning, 25 Yhp
 • Svetsmetoder och svetsutrustning, 25 Yhp
 • Svetsmetallurgi och materiallära inom svetsning, 25 Yhp
 • Svetskonstruktion, 15 Yhp
 • Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring, 35 Yhp
 • LIA 1, 25 Yhp
 • LIA 2, 10 Yhp
 • Examensarbete, 15 Yhp
 • Oförstörande provning, 50 yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Inträdeskrav via Yrkeshögskolan Jönköping

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Kälsvets 1
 • Produktutveckling 1
 • Svets grund
 • Tillverkningsunderlag 1
 • Tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet

Inträdeskrav för diplomutbildning Svetsspecialist IWS enligt Svetskommissionen

För att bli antagen krävs att man bifogar relevant dokumentation och intyg enligt följande:

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Alternativ 1
Tre års dokumenterad* svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av utbildningarna:

 • Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning
 • Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje
 • IW-utbildning med diplom

Alternativ 2
Fem års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt minst en avslutad grundskoleutbildning, med slutbetyg.

För alternativ 2 får du göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Om provet är godkänt är du behörig att gå IWS-kurs. Om provet är underkänt har du möjlighet att gå en 40-timmars preparandkurs som ges av de IWS-godkända skolorna. Efter godkänt slutprov i preparandkursen är du behörig att gå IWS-kurs.

*Du behöver ett tjänstgöringsintyget som är ett underskrivet papper från arbetsgivaren med logotyp. Information som tas upp är arbetstagarens arbetsgivare, arbetsgivarens arbetsbeskrivning, under hur lång tid som arbetstagaren arbetat på arbetsplatsen.

För denna utbildning sker två antagningar. Antagning för IWS har en lång handläggningstid så det är viktigt att all dokumentation skickas in omågende.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Elisabeth Berglund.

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 51 47
E-post: elisabeth.berglund@jonkoping.se

 • Start 13 Januari 2025
 • Ansökan öppnar 16 September
 • Längd 1 år
 • YH-Poäng 225 Yhp
 • Studieform Flexibel
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Elisabeth Berglund.

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 51 47
E-post: elisabeth.berglund@jonkoping.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.