Logotype Yrkeshögskolan

Elkraftingenjör, 400 Yhp

  • Yrkeshögskoleexamen
  • 2 år
  • 400 Yhp
  • Start hösten 2023
  • Ansökan öppnar våren 2023

Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta som elkraftingenjör och utvecklar dina färdigheter inom projektering, driftplanering och beredning. Du får också gå de kurser som ingår i den allmänna behörigheten för elektriker!

El- och kraftförsörjning är en viktig framtidsfråga för hela samhället. Det innebär att det kommer att finnas stor efterfrågan på kompetenta medarbetare inom området, under lång tid framöver. Som elkraftingenjör är det lätt att få jobb efter examen, med möjlighet att utvecklas vidare i sitt yrke.

Bild på sladdar Johnér Bildbyrå AB.

Utbildningen har utformats i samarbete med ledande branschföretag för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från AFRY, EFKAB, EON, Jönköpings Energi, Projektengagemang AB, Projektteknik AB, Vinnergi AB och WSP group AB.Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom elkonstruktioner i CAD, elmaskiner, elkraftsystem högspänning, automatisering och elproduktion. Du kommer att arbeta med avancerade styrsystem och de vanligaste programmeringsspråken.

JTH - Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jennifer - en studerandes syn på utbildningen

Jennifer Lindell svarar på frågor om utbildningen.

Hur kom det sig att du valde Elkraftingenjör på YJ?
Först hade jag tänkt att läsa till automation- och robotingenjör på YJ. Det är en utbildning som jag har hört mycket gott om och har även några bekanta som har gått den. Sen började jag för skojs skull kolla vad det mer fanns för elrelaterade utbildningar och hittade då elkraftingenjörsutbildningen. Det var ett svårt val vilken jag skulle gå för jag tyckte båda lät väldigt intressanta, men magen sa elkraftingenjör och så blev det och det har jag aldrig ångrat!

Det bästa med dina studier?
Jag skulle säga att det är att utbildningen är väldigt bred och du lägger ribban själv. Du kan lära dig hur mycket som helst om du har ambitionerna. Våra föreläsare är väldigt hjälpsamma på vägen och gör allt de kan för att du ska lära dig så mycket som du kan och vill.

När du började; hade du några farhågor eller kände dig osäker inför något som du nu hanterat eller att det inte var så?
När jag började på utbildningen hade jag inte varit i kontakt med verken infällda elinstallationer eller kraftnät. Eftersom jag läste elprogrammet med inriktning automation på gymnasiet och sedan började jag jobba som automationselektriker så var jag lite nervös för att jag inte skulle ha de rätta kunskaperna som man hade haft om man hade jobbat som installationselektriker.
Men när jag sedan började läsa utbildningen så var det inga problem alls.

Vilka tycker du den här utbildningen passar för?
Alla som har ett intresse för el och kanske specifikt kraft skulle jag säga. Man får en bred el-kunskap av utbildningen som man har nytta av vad man än kommer jobba med efteråt.
En fördel är om du har jobbat med någon form av el tidigare.

Vad ser du fram emot?
Jag ser fram emot att se hur utvecklingen inom el ser ut. Bara de senaste 30 åren har det skett en utveckling i stormsteg och jag tror inte vi är klara än.
Det ska även bli intressant att följa hur vi ska lösa energibehovet i världen och vilka energiresurser vi kommer att använda oss av. Och förhoppningsvis kommer jag att få vara en del av utvecklingen.

Berätta gärna något om din bakgrund.
På gymnasiet läste jag el- och energiprogrammet i Vetlanda med inriktning automation. Började sedan jobba på som automationselektriker en industri med 290 maskiner av olika storlekar, funktion och tillverkningsår.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till en yrkeshögskoleutbildning, tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Därför är det alltid en fördel att begära kompetenskartläggning när du söker utbildningen och skicka in arbetsintyg.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 070-312 74 81
E-post: malin.rosen@jonkoping.se