Logotype Yrkeshögskolan

ÖPPET HUS - 25 mars kl. 13-15

Elprojektör, 300 Yhp

  • Yrkeshögskoleexamen
  • 1,5 år
  • 300 Yhp
  • Start hösten 2023
  • Ansökan öppnar våren 2023

Elbranschen har ett stort behov av kompetenta medarbetare på alla nivåer. Den här utbildningen är framtagen i samarbete med branschen och ger dig möjlighet att vidareutveckla din kompetens.

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Utbildningen ger fördjupad branschkompetens och vidareutvecklar dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion. Den har skräddarsytts för att möta behoven hos regionens företag, vilket innebär att du efter avslutad utbildning kan få jobb hos el- och energiföretag eller stora konsultföretag.

Sladdar av Johnér Bildbyrå AB.

Utbildningsmomenten omfattar bland annat kurser i ellagstiftning och entreprenadjuridik, ritning i CAD-miljö, dokumenthantering och projektering. Du får också lära dig de i elprojekteringsbranschen vanligast förekommande programmen som MagicCAD och EL-VIS. Genom praktiken (LIA) på ett företag skaffar du dig värdefulla kontaktytor i branschen redan under utbildningen.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från AFRY, EFKAB, EON, Jönköpings Energi, Projektengagemang AB, Projektteknik AB, Vinnergi AB och WSP group AB.

JTH - Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Du söker i första hand själv LIA-plats och kan bygga på ditt kontaktnät redan i sökandeprocessen.

Behörighetskrav

När du söker till en yrkeshögskoleutbildning, tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Därför är det alltid en fördel att begära kompetenskartläggning när du söker utbildningen och skicka in arbetsintyg.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se