Logotype Yrkeshögskolan

Elektroniktekniker, 400 Yhp

  • Yrkeshögskoleexamen
  • 2 år
  • 400 Yhp
  • Start hösten 2023
  • Ansökan öppnar våren 2023

Arbeta i en utvecklande bransch som elektroniktekniker! Som elektroniktekniker får du arbeta självständigt med planering, utveckling och effektivisering av produktion inom elektronik. 

Elektronik finns idag i allting, och elektronikbranschen blir alltmer viktig för alla andra branscher och industrier. Som elektroniktekniker får du arbeta självständigt med planering, utveckling och effektivisering av produktion inom elektronik. Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta med konstruktion, felsökning, testning och produktionssättning av elektroniska komponenter.

Med kompetens att beräkna, konstruera, produktionssätta, felsöka och serva inom elektronisk tillverkning och mikroprocessteknik blir du en viktig kugge inom tillverkningsindustrin.

Du kommer att besitta spetskompetens som möjliggör för företag att digitalisera och automatisera sin produktion. Tillverkningsindustrin har stor brist på elektroniktekniker.

Utbildningen fokuserar på att ge en tydlig yrkeskompetens och fokuserar såväl på teknik som mer allmän kompetens inom produktionsekonomi, produktionsteknik, design och konstruktion.

Vad gör en elektroniktekniker?

Huvudläraren Samir beskriver yrkesrollen:

Dagens digitala och analoga teknik blir mer och mer avancerad och utvecklingen går väldigt fort, det gör rollen för en elektroniktekniker allt mer viktig. En elektroniktekniker behöver förstå de ingående funktionerna för de flesta apparater, det är därför väldigt viktigt att förstå hur komponenter fungerar, hur de interagerar med varandra och vilka uppgifter de har"

Som tekniker ska man kunna felsöka apparater genom att lokalisera felet med teknikmässiga metoder, man ska kunna avgöra kvalitén på apparatens kretskort och lödningar samt ska även kunna bygga och löda diverse elektroniska kretsar.

Digitalteknik är ett stort hjälpmedel för analoga kretsar, det är därför ganska viktig att kunna grunderna. Elektroniktekniker ska till exempel kunna löda och hantera ytmonterade och ESD-komponenter på ett proffsigt sätt.

Typiska arbetsuppgifter är allt inom AV-utrustningar ”Ljud & Bild”, skärmar, projektorer, kameror, HiFi-utrustning, PA-anläggningar, högtalarsystem, stora LED-skärmar och datorer. Även strömförsörjning (power supply) och switchade nätdelar har en viktig funktion och finns i alla utrustningar, den som kan laga dem är en elektroniktekniker.

På skolan finns det utrustning för att arbeta praktiskt, laborera och undersöka – varvat med teori och din egen insats kommer det göra dig väl rustad för yrkesrollen.

JTH - Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till en yrkeshögskoleutbildning, tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Därför är det alltid en fördel att begära kompetenskartläggning när du söker utbildnignen och skicka in arbetsintyg.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 072-233 67 97
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se

Samir Zaya
Huvudlärare
E-post: samir.zaya@jonkoping.se