Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Elektroniktekniker, 400 Yhp

Elektronik finns idag i allting, och elektronikbranschen blir allt mer viktig för alla andra branscher och industrier. Som elektroniktekniker får du arbeta självständigt med planering, utveckling och effektivisering av produktion inom elektronik. 

Ansökan är öppen för sen anmälan

Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta med konstruktion, felsökning, testning och produktionssättning av elektroniska komponenter.

Med kompetens att beräkna, konstruera, produktionssätta, felsöka och serva inom elektronisk tillverkning och mikroprocessteknik blir du en viktig kugge inom tillverkningsindustrin. Du kommer att besitta spetskompetens som möjliggör för företag att digitalisera och automatisera sin produktion. Tillverkningsindustrin har stor brist på elektroniktekniker.

Utbildningen fokuserar på att ge en tydlig yrkeskompetens och fokuserar såväl på teknik som mer allmän kompetens inom produktionsekonomi, produktionsteknik, design och konstruktion.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Analog teknik, 25 Yhp
 • Design och konstruktion 1, 25 Yhp
 • Design och konstruktion 2, 25 Yhp
 • Digital teknik 1, 25 Yhp
 • Digital teknik 2, 25 Yhp
 • Elektroniktekniker - Introduktion, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • LIA 1, 25 Yhp
 • LIA 2, 25 Yhp
 • LIA 3, 25 Yhp
 • Lödningsteknik, 25 Yhp
 • Produktionsekonomi, 25 Yhp
 • Produktionsteknik, 25 Yhp
 • Test 1, 25 Yhp
 • Test 2, 25 Yhp
 • Underhåll och driftsäkerhet, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Yrkesrollen

Vad gör en elektroniktekniker?

Huvudläraren Samir beskriver yrkesrollen:

Dagens digitala och analoga teknik blir mer och mer avancerad och utvecklingen går väldigt fort, det gör rollen för en elektroniktekniker allt mer viktig. En elektroniktekniker behöver förstå de ingående funktionerna för de flesta apparater, det är därför väldigt viktigt att förstå hur komponenter fungerar, hur de interagerar med varandra och vilka uppgifter de har"

Som tekniker ska man kunna felsöka apparater genom att lokalisera felet med teknikmässiga metoder, man ska kunna avgöra kvalitén på apparatens kretskort och lödningar samt ska även kunna bygga och löda diverse elektroniska kretsar.

Digitalteknik är ett stort hjälpmedel för analoga kretsar, det är därför ganska viktig att kunna grunderna. Elektroniktekniker ska till exempel kunna löda och hantera ytmonterade och ESD-komponenter på ett proffsigt sätt.

Typiska arbetsuppgifter är allt inom AV-utrustningar ”Ljud & Bild”, skärmar, projektorer, kameror, HiFi-utrustning, PA-anläggningar, högtalarsystem, stora LED-skärmar och datorer. Även strömförsörjning (power supply) och switchade nätdelar har en viktig funktion och finns i alla utrustningar, den som kan laga dem är en elektroniktekniker.

På skolan finns det utrustning för att arbeta praktiskt, laborera och undersöka – varvat med teori och din egen insats kommer det göra dig väl rustad för yrkesrollen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 32
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar Mars 2024
 • Längd 2 år
 • YH-Poäng 400 Yhp
 • Studieform Platsbunden
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 32
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se