Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Värdeskapande logistik, 400 Yhp

"För framtiden behövs kompetens som kan se och identifiera de delar som kan effektiviseras. Dvs alla processer och moment måste vara värdeskapande för att man ska kunna vara konkurrenskraftig" - Michael Grennard

Ansökan är öppen för sen anmälan

Värdeskapande Logistik är en bred utbildningen som ger dig kompetens inom Transport, lager samt produktionsflöden. Efter utbildnignen kan du arbeta som speditör, transportsamordnare, lagerchef, inköpare, produktionsplanerare eller liknande befattning.

Under utbildningen får lära dig hur LEAN implementeras i en organsisation, samt vilka juridiska regler som gäller vid import och export samt hur man utför beräkningar för att ta reda på vilken produktionsmodell som är mest lönsam.

Under utbildningen får du ett nationellt och ett internationellt perspektiv på hur handel bedrivs och hur man skapar värde och hållbarhet i transport och godsflöden.

Det är ingen slump att vi utbildar logistiker i Jönköping. Regionen är en viktig logistikpunkt i Sverige. Flyg, väg och järnväg förbinder regionen med nordens huvudstäder och vidare ut i världen.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Agility, Alfa Quality Moving, FläktGroup, IKEA, Stena Recycling och Logpoint Södra Munksjön.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Branschdokumentation och regelverk, 25 Yhp
 • Branschkunskap och projektmetodik, 25 Yhp
 • Ekonomistyrning, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • Fraktberäkning, optimering och digitala transportlösningar, 25 Yhp
 • Grön logistik och cirkulär ekonomi, 25 Yhp
 • Inköp och försäljning, 25 Yhp
 • Internationell handel och tullhantering, 25 Yhp
 • LIA 1, 25 Yhp
 • LIA 2, 50 Yhp
 • LIA 3, 50 Yhp
 • Värdeskapande logistik 1, 25 Yhp
 • Värdeskapande logistik 2, 25 Yhp
 • Värdeskapande system och kvalitetssäkring, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Engelska 6
 • Logistik 1
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

ELLER

 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Lucila Maldonado.

Lucila Maldonado
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 93
E-post: lucila.maldonado@jonkoping.se

 • StartVecka 35
 • Ansökan öppnar15 Mars
 • Längd2 år
 • YH-Poäng400 Yhp
 • StudieformDistans
 • Antal träffar 12
 • Platser35
 • AdressVasavägen 6, Jönköping
 • ExamenYrkeshögskoleexamen
 • HuvudmanJönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Lucila Maldonado.

Lucila Maldonado
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 93
E-post: lucila.maldonado@jonkoping.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.