Logotype Yrkeshögskolan

Produktions-, e-handels- och lagerlogistik, 200 Yhp

  • Yrkeshögskoleexamen
  • 1 år
  • 200 Yhp
  • Start hösten 2023
  • Ansökan öppnar våren 2023
  • Distans

Omvärlden förändras med hög hastighet och faktorer som media, miljö, hälsa, teknik, ekonomi och politik bidrar till starka förändringar såväl i närtid som ur ett långsiktigt perspektiv. Behovet av utbildad personal för att hantera våra utmaningar idag och imorgon kan inte nog understrykas. "Greger Szepesvari"

Utbildningen vänder sig till dig som vill gå vidare i karriären och få en ledande roll inom lager och logistik, till exempel som logistikutvecklare, logistikchef eller till dig som vill implementera och utveckla e-handel i en organisation.

Du kommer att lära dig att automatisera lagerverksamheter och anpassa dem efter logistikflödena inom e-handeln.

lastbilar i olika färger Johnér Bildbyrå AB.

Du får också kunskaper och verktyg för att kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning och kvalitetssystem. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med regionens tillverkningsföretag för att möta behovet ute i industrin.

Utbildningen är ettårig och går på distans.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Agility, Alfa Quality Moving, Fläktwoods, IKEA DS, Stena Recycling och Logpoint Södra Munksjön.

För undervisningen ansvarar erfarna lärare och utbildningen gästas också av föreläsare från branschen.

JTH - Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Movin Frank Segueira.

Movin Frank Segueira
Utbildningsledare
Telefon: 072-500 47 33
E-post: movin-frank.sequeira@jonkoping.se