Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Produktions-, e-handels- och lagerlogistik, 200 Yhp

"Omvärlden förändras med hög hastighet och faktorer som media, miljö, hälsa, teknik, ekonomi och politik bidrar till starka förändringar såväl i närtid som ur ett långsiktigt perspektiv. Behovet av utbildad personal för att hantera våra utmaningar idag och imorgon kan inte nog understrykas" - Greger Szepesvari

Ansökan är öppen för sen anmälan

Utbildningen vänder sig till dig som vill gå vidare i karriären och få en ledande roll inom lager och logistik, till exempel som logistikutvecklare, logistikchef eller till dig som vill implementera och utveckla e-handel i en organisation.

Du kommer att lära dig att automatisera lagerverksamheter och anpassa dem efter logistikflödena inom e-handeln. För undervisningen ansvarar erfarna lärare och utbildningen gästas också av föreläsare från branschen.

Utbildningen är på distans med totalt 8 fysiska träffar.

Du får också kunskaper och verktyg för att kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning och kvalitetssystem. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med regionens tillverkningsföretag för att möta behovet ute i industrin.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Agility, Alfa Quality Moving, FläktGroup, IKEA, Stena Recycling och Logpoint Södra Munksjön.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Automatisering och digital transformation inom E-handelslogistik, 20 Yhp
 • E-handelssystem och digitala affärer, 20 Yhp
 • Ekonomistyrning, 20 Yhp
 • Projektledning, logistik och yrkesrollen som logistikutvecklare, 20 Yhp
 • LIA 1, 20 Yhp
 • LIA 2, 40 Yhp
 • Examensarbete, 20 Yhp
 • Lagerstyrning och materialflödesoptimering, 20 Yhp
 • Värdeskapande logistik och miljöledningssystem, 20 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Minst 18 månaders yrkeserfarenhet inom logistik, produktion, handel eller e-handel eller motsvarande.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Lucila Maldonado.

Lucila Maldonado
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 93
E-post: lucila.maldonado@jonkoping.se

 • StartVecka 35
 • Ansökan öppnar15 Mars
 • Längd1 år
 • YH-Poäng200 Yhp
 • StudieformDistans
 • Antal träffar 8
 • Platser20
 • AdressVasavägen 6, Jönköping
 • ExamenYrkeshögskoleexamen
 • HuvudmanJönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

sara

Varför valde du YJ?

Linjen som jag var intresserad av var logistik och tiden den hölls på YJ var optimal för fritid, arbete och framtiden"

Sofia, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Lucila Maldonado.

Lucila Maldonado
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 93
E-post: lucila.maldonado@jonkoping.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.