Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

3D-Artist Visual

Det här är utbildningen för dig som vill skapa bilder, visualiseringar, animeringar och virtuella miljöer av hög konstnärlig kvalitet inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktdesign och reklam.

Ansökan är öppen för sen anmälan, kontakta utbildningsledare Malin Rosén

2 års heltidsstudier med 3D-modellering, bildskapande och animering. Utbildningen kombinerar konstnärliga uttryck med teknisk kompetens och ger dig färdigheter att jobba med fotorealistiska bilder av arkitektur, inredning och produktdesign.

Utbildningen är projektbaserad och söker likna verkliga arbetssituationer som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.

Utbildningen innehåller två praktikperioder (10+10 veckor) på företag i branschen.
Du får inblick i yrkesroll och arbetsprocesser och du kan skapa kontakter.
Efter avslutade studier är du redo för en yrkesroll som starkt efterfrågas av näringslivet.

Efter utbildningen kan du jobba på många olika företag och i många roller. Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och du kan jobba både självständigt och tillsammans med andra. Du kan medverka i och driva projektprocesser med bildskapande för arkitektur, inredning och produktdesign.

Samhällets ökande efterfrågan av bilder kombinerat med digitalisering och teknikutveckling gör att 3D-artister kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden under lång tid framöver.

Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och processinriktat. Yrkesroller efter genomförd utbildning kan vara 3D-artist, Visualiserare, 3D-grafiker, 3D-illustratör eller 3D-modellerare.

Du kan komma att jobba inom arkitektkontor, inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arkitektur, inredning och rum, 25 Yhp
 • 3D-modellering och visualisering, 25 Yhp
 • Digital bildhantering och postproduktion, 25 Yhp
 • Grafisk design och visuell kommunikation, 25 Yhp
 • Visualisering av arkitektur, 25 Yhp
 • Animation och rörlig bild, 25 Yhp
 • Visualisering av inredning, möbler och produkter, 50 Yhp
 • LIA 1, 50 Yhp
 • LIA 2, 50 Yhp
 • Immersiva upplevelser, 25 Yhp
 • Komplexa rum, 25 Yhp
 • Tävlingar och presentationer, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Bild, 100 p med lägst betyg G/E eller
 • Medieproduktion 1, 100 p med lägst betyg G/E eller
 • Arkitektur - hus, 100 p med lägst betyg G/E

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Göran Hellborg.

Göran Hellborg
Utbildningsledare
Telefon: 070-630 99 33
E-post: goran.hellborg@campusi12.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar Prel. mars 2025
 • Längd 2 år
 • YH-Poäng 400 Yhp
 • Studieform Platsbunden
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Göran Hellborg.

Göran Hellborg
Utbildningsledare
Telefon: 070-630 99 33
E-post: goran.hellborg@campusi12.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.