Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

3D-Artist Technical

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta kreativt och tekniskt med 3D-modellering, virtuella miljöer, bildskapande, animering och bildbearbetning inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktdesign och reklam.

Ansökan är öppen för sen anmälan, kontakta utbildningsledare Malin Rosén

2 års heltidsstudier med verktyg och teknik för 3D-modellering, visualisering och animering. Utbildningen ger dig fördjupad teknisk kompetens och grundläggande färdigheter i bildskapande. Du kan jobba med processer och metoder för visualisering av arkitektur, inredning och produktdesign.

Utbildningen är en blandning av tekniska färdigheter med digitala verktyg för modellering, visualisering och bildframställning för optimerade processer och kunskaper om den konstnärliga dimensionen i 3D- grafik utifrån dess syfte som kommunikation och beslutsunderlag.

3D-modellering, grafisk kommunikation, layout och bildframställning med postproduktion varvas med animation och rörlig bild. Undervisningen genomförs med yrkesverksamma 3D-artister, visualiserare, arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare och fotografer, allt för att likna en verklig arbetssituation som du sedan kan möta i arbetslivet.

Efter utbildningen kan du jobba på många olika företag och i många roller. Yrket som 3D-artist är kreativt, strukturerat och problemlösningsorienterat. Du kan jobba både självständigt och tillsammans med andra. Du kan arbeta 3D-grafik i olika skeden i arkitektur-, inrednings- och formgivningsprocesser.

Samhällets ökande efterfrågan av bilder kombinerat med digitalisering och teknikutveckling gör att
3D-artister kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden under lång tid framöver.

Yrket som Technical artist är kreativt, strukturerat och problemlösningsorienterat. Yrkesroller efter genomförd utbildning kan vara Technical artist, Teknikutvecklare 3D, Teknisk visualiserare eller 3D-modellerare.

Du kan komma att jobba inom arkitektkontor, inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arkitektur, inredning och rum, 25 Yhp
 • 3D-modellering och visualisering, 25 Yhp
 • Digital bildhantering och postproduktion, 25 Yhp
 • Grafisk design och visuell kommunikation, 25 Yhp
 • Animation och rörlig bild, 25 Yhp
 • Optimering, processer och flöden, 25 Yhp
 • Gestaltande programmering, 25 Yhp
 • Interaktionsdesign och användarupplevelse, 25 Yhp
 • LIA 1, 50 Yhp
 • LIA 2, 50 Yhp
 • Immersiva tekniker (XR), 25 Yhp
 • Teknik- och verktygsutveckling, 25 Yhp
 • Projekt och projektledning, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs i av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Bild, 100 p med lägst betyg G/E eller
 • Medieproduktion 1, 100 p med lägst betyg G/E eller
 • Arkitektur - hus, 100 p med lägst betyg G/E

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Göran Hellborg.

Göran Hellborg
Utbildningsledare
Telefon: 070-630 99 33
E-post: goran.hellborg@campusi12.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar Prel. mars 2025
 • Längd 2 år
 • YH-Poäng 400 Yhp
 • Studieform Platsbunden
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Göran Hellborg.

Göran Hellborg
Utbildningsledare
Telefon: 070-630 99 33
E-post: goran.hellborg@campusi12.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.