Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Trafiklärare, 300 Yhp

Bli trafiklärare i Jönköping! Landets största utbildningsenhet för transport och logistik TTC och Yrkeshögskolan utbildar trafiklärare. Med samlade resurser och erfarenhet av trafikutbildningar håller vi en hög kvalitet på utbildningen.

Ansökan är öppen

Utbildningen varvar teori, eget arbete, praktisk körning samt lärande i arbete (LIA). Utbildningen bedrivs på helfart och är CSN-berättigad. Utbildningen är kostnadsfri men litteratur och liknande bekostar de studerande själva.

För att bli antagen till trafiklärarutbildningen krävs att du har godkända betyg för avslutad gymnasieutbildning. Dessutom krävs särskilda förskunskaper gällande körkort och körvana.

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen. Du får möjlighet att påverka och utveckla individer så att de blir tryggare förare, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du också ser konkreta resultat av din insats.

Utbildningen kommer till stor del att bedrivas på TTC (Transport och Trafiktekniskt Centrum i Jönköping) som är en av Sveriges modernaste anläggningar med trafikövningsplats och mycket rutinerade utbildare. Undervisning bedrivs av lärare som har lång erfarenhet som trafiklärare och utbildare.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arbetsmiljö och ansvar, 10 Yhp
 • Examensarbete, 12 Yhp
 • Fordonssäkerhet och miljö, 35 Yhp
 • Författningskunskap, 35 Yhp
 • LIA 1, 25 Yhp
 • LIA 2, 50 Yhp
 • Trafikpsykologi, 35 Yhp
 • Trafiksäkerhetsarbete, 23 Yhp
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 1, 25 Yhp
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 2, 50 Yhp

Antagningskrav och ansökan

Särskild behörighet
Trafiklärarutbildningar styrs av föreskrifter gällande särskilda förkunskaper samt innehåll från Myndigheten för yrkeshögskolan. Det innebär att sökande ska:

 • Ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E/3/G i följande kurser: svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,
 • Körkort med förarbehörighet B och under sammanhängande minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet,
 • Ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2 samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.
 • Du skall ha fyllt 21 år när du påbörjar utbildningen.

Tillsammans med din ansökan vill vi att du bifogar fullständiga gymnasiebetyg (eller motsvarande typ komvux) samt körkortets fram och baksida.

Grundläggande behörighet – gymnasieexamen med lägst G i 2250 poäng
När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.
För en yrkesexamen ska du:

 • ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända,
 • ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1,
 • ha godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

För en högskoleförberedande examen ska du:

 • ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända,
 • ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1,
 • ha ett godkänt gymnasiearbete.

Körbedömning, intervju och urval

När du gjort ansökan till utbildningen samt blivit behörig gällande gymnasieexamen, kraven för svenska och körkortskrav får du erbjudande om tider för körbedömning samt intervju.

För att kunna bedöma din kör- och trafikvana kommer du att få genomföra en körbedömning. Testet tar ca 60 minuter och kostar 1000 kr. Du bedöms av lärarna från trafikutbildningen. Du kan förbereda dig inför testet med att tänka på hur du framför fordonet.

Intervju genomförs också, den har inriktning mot för utbildningen viktiga kompetensområden. Intervjun är personlig sker via telefon.

Urval: Om det är fler behöriga sökande än platser används betyg, körbedömning och intervju som urval.

Urvalsgrupp 1: Sökanden som ej är behöriga meddelas löpande och informeras om vad som behöver kompletteras för att bli behörig. För att behålla sin numrerade turordning ska ansökan kompletteras senast sju dagar efter stängd ordinarie ansökningstid (1 oktober).

Urvalsgrupp 2: Om det efter ordinarie ansökningstid finns platser kvar öppnas sen ansökan. Vid sen ansökan är det viktigt att skicka in samtliga dokument vid ansökan då ansökan ej kan kompletteras efter att den är inskickad. Den sökande ställs i kö efter ansökningsdag.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Social medier

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Kim, Mathilda eller Niclas.

Kim Hoffmann
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 34
E-post: kim.hoffmann@jonkoping.se

Mathilda Enström
Utbildare
Telefon: 036-10 36 44
E-post: mathilda.enström@jonkoping.se

Niclas Gustavsson
Utbildare
Telefon: 036-10 36 33
E-post: niclas.gustavsson@jonkoping.se


 • Start Vecka 7
 • Ansökan öppnar 1 september
 • Längd 1,5 år
 • YH-Poäng 300 Yhp
 • Studieform Platsbunden
 • Adress Åsens Körgård 1, Jkpg
 • Examen Yrkeshögskoleexamen

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta utbildningsledare, Kim.

Kim Hoffmann
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 36 34
E-post: kim.hoffmann@jonkoping.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.