Logotype Yrkeshögskolan

Trafiklärare, 300 Yhp

 • Yrkeshögskoleexamen
 • 1,5 år
 • 300 Yhp
 • Start våren 2023

Bli trafiklärare i Jönköping! Landets största utbildningsenhet för transport och logistik TTC och Yrkeshögskolan utbildar trafiklärare. Med samlade resurser och erfarenhet av trafikutbildningar håller vi en hög kvalitet på utbildningen.

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen. Du får möjlighet att påverka och utveckla individer så att de blir tryggare förare, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du också ser konkreta resultat av din insats.

En kvinna övningskör av Johnér Bildbyrå AB.

Utbildningen varvar teori, eget arbete, praktisk körning samt lärande i arbete (LIA). Utbildningen bedrivs på helfart och är CSN-berättigad. Utbildningen är kostnadsfri men litteratur och liknande bekostar de studerande själva.

Antagningskrav och ansökan

Utbildningen kommer till stor del att bedrivas på TTC (Transport och Trafiktekniskt Centrum i Jönköping) som är en av Sveriges modernaste anläggningar med trafikövningsplats och mycket rutinerade utbildare. Undervisning bedrivs av lärare som har lång erfarenhet som trafiklärare och utbildare.

En kvinna övningskör av Johnér Bildbyrå AB.

För att bli antagen till trafiklärarutbildningen krävs att du har godkända betyg för avslutad gymnasieutbildning. Dessutom krävs särskilda förskunskaper gällande körkort och körvana.

Antagningskrav och ansökan

Tillsammans med din ansökan vill vi att du bifogar fullständiga gymnasiebetyg (eller motsvarande typ komvux) samt körkortets fram och baksida.

Grundläggande behörighet – gymnasieexamen med lägst G i 2250 poäng
När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.
För en yrkesexamen ska du:

 • ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända,
 • ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1,
 • ha godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

För en högskoleförberedande examen ska du:

 • ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända,
 • ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1,
 • ha ett godkänt gymnasiearbete.

Särskild behörighet
Trafiklärarutbildningar styrs av föreskrifter gällande särskilda förkunskaper samt innehåll från Myndigheten för yrkeshögskolan. Det innebär att sökande ska:

 • ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E/3/G i följande kurser: svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,
 • inneha körkort med förarbehörighet B och under sammanhängande minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet,
 • ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2 samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.

Utbildningens upplägg och poäng

Kurs och poäng

 • Arbetsmiljö och ansvar - 10Yhp
 • Examensarbete - 12Yhp
 • Fordonssäkerhet och miljö - 35Yhp
 • Författningskunskap - 35Yhp
 • LIA 1 - 25Yhp
 • LIA 2 - 50Yhp
 • Trafikpsykologi - 35Yhp
 • Trafiksäkerhetsarbete - 23Yhp
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 1 - 25Yhp
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 2 - 50Yhp

Körbedömning, intervju och urval

När du gjort ansökan till utbildningen samt blivit behörig gällande gymnasieexamen, kraven för svenska och körkortskrav får du erbjudande om tider för körbedömning samt intervju.

För att kunna bedöma din kör- och trafikvana kommer du att få genomföra en körbedömning. Testet tar ca 60 minuter och kostar 1000 kr. Du bedöms av lärarna från trafikutbildningen. Du kan förbereda dig inför testet med att tänka på hur du framför fordonet.

Intervju genomförs också, den har inriktning mot för utbildningen viktiga kompetensområden.

Urval: Om det är fler behöriga sökande än platser används betyg, körbedömning och intervju som urval och de kan ge maximalt 10 poäng vardera.

Urvalsgrupp 1: Sökanden som ej är behöriga meddelas löpande och informeras om vad som beöver kompletteras för att bli behörig. För att behålla sin numrerade turordning ska ansökan kompletteras senast sju dagar efter stängd ordinarie ansökningstid (15 april).

Urvalsgrupp 2: Om det efter ordinarie ansökningstid finns platser kvar öppnas sen ansökan. Den sökande ställs i kö efter ansökningsdag.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Social medier

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Kim Hoffmann.

Kim Hoffmann
Utbildningsledare
Telefon: 073-811 97 22
E-post: kim.hoffmann@jonkoping.se