Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

VA-projektör, 300 Yhp

Behovet av uppdaterad kompetens inom vatten och avlopp är stort. Sverige behöver ett förnyat VA-nät samtidigt som ny infrastruktur och nybyggnationer ökar efterfrågan på välutbildade VA-projektörer. Den här utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschen för att möta framtidens behov.

Ansökan är öppen för sen anmälan

Utbildningen vänder sig till dig som har en gymnasieexamen eller arbetslivserfarenhet från bygg- och anläggning eller entreprenad. Utbildningen ger dig kompetensen att beräkna, projektera och dimensionera både större och mindre VA-anläggningar samt att göra underhållsplanering. Du kommer att jobba med att ta fram modeller, ritningar och tekniska beskrivningar för de olika projekten och du lär dig också att projektleda samt att kvalitets- och miljösäkra anläggningarna.

Utbildningen har erfarna föreläsare från branschen och föreläsningarna varvas med praktiska övningar. Under utbildning kommer du lära dig och använda CAD, så viss datorvana är bra.

Under utbildningen får du praktisera ute på ett företag. Efter avslutad utbildning kan du jobba som VA-projektör, CAD-samordnare, Ledningssamordnare, Arbetsledare inom mark och anläggning eller som teknikkonsult.

Utbildningen är på distans med totalt 12 fysiska träffar.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Branschkunskap samt projektledning, 25 Yhp
 • Bygghandlingar och regelverk, 25 Yhp
 • Dimensionering av VA-system, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • Hållbar anläggningsteknik och utförandemetoder, 25 Yhp
 • Kvalitetsteknik och arbetsmiljö, 25 Yhp
 • LIA 1, 25 Yhp
 • LIA 2, 50 Yhp
 • VA-projektering 1, 25 Yhp
 • VA-projektering 2, 25 Yhp
 • VA-system, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Matematik 2

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Elisabeth Berglund.

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 51 47
E-post: elisabeth.berglund@jonkoping.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar Mars 2024
 • Längd 1,5 år
 • YH-Poäng 300 Yhp
 • Studieform Distans
 • Antal träffar 12
 • Platser 20
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Elisabeth Berglund.

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 51 47
E-post: elisabeth.berglund@jonkoping.se