Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

VA-projektör, 300 Yhp

Behovet av uppdaterad kompetens inom vatten och avlopp är stort. Sverige behöver ett förnyat VA-nät samtidigt som ny infrastruktur och nybyggnationer ökar efterfrågan på välutbildade VA-projektörer. Den här utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschen för att möta framtidens behov.

Ansökan är öppen för sen anmälan

Utbildningen förbereder dig för en roll som projektör och projektledare av VA projekt. Du får bland annat lära dig hur du vid projektering ska rita, projektera och fram ritningsunderlag i CAD samt hantera hur geoteknik och hydrogeologi påverkar projektens förutsättningar. Du får också öva på att utföra dimensionering efter aktuella riktlinjer samt att förstå hur ett förfrågningsunderlag tas fram med hjälp av AMA. Fokus finns också på yrkesrollen som projektledare och individens och gruppens påverkan på arbetsmiljön. Du får lära dig hur man upprättar en arbetsmiljöplan och vilka ansvarsområden projektören och projektledaren har i anknytning till det.

Under utbildningen får du också kunskap om olika upphandlingsformer, entreprenad- och VA juridik samt om metoder för underhållsplanering och drift av olika VA system. Du får också lära dig om kvalitetsledningssystem och miljöfrågor relaterade till VA projektering.

Hållbarhet är en röd tråd och du kommer att få lära dig om blågrön dagvatten- och skyfallshantering utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Utbildningen är på distans med totalt 12 fysiska träffar.

Kurser

5 Yhp (yrkeshögskolepoäng) motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Branschkunskap samt projektledning, 25 Yhp
 • Bygghandlingar och regelverk, 25 Yhp
 • Dimensionering av VA-system, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • Hållbar anläggningsteknik och utförandemetoder, 25 Yhp
 • Kvalitetsteknik och arbetsmiljö, 25 Yhp
 • LIA 1, 50 Yhp
 • LIA 2, 25 Yhp
 • VA-projektering 1, 25 Yhp
 • VA-projektering 2, 25 Yhp
 • VA-system, 25 Yhp

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare för den här utbildningen. Utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Det innebär att du som studerande vid vår skola får tillgång till de fördelar en student vid Jönköping University har. Exempelvis kan du boka grupprum, få tillgång till universitetsbiblioteket mm.

Med JTH som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad. Examensbeviset utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Jönköping University

LIA Lärande i arbete (Praktik)

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Särskilda kunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Matematik 2

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

CSN-berättigad utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande på utbildningen kan du söka CSN.

Sök CSN för ett helt läsår åt gången, alltså INTE terminsvis.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Elisabeth Berglund.

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 51 47
E-post: elisabeth.berglund@jonkoping.se

 • Start Vecka 35
 • Ansökan öppnar 15 Mars
 • Längd 1,5 år
 • YH-Poäng 300 Yhp
 • Studieform Distans
 • Antal träffar 12
 • Platser 20
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Huvudman Jönköping University

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

sara

Jag tycker det bästa är allt som jag fick lära mig under mina år på YJ."

Sara, tidigare studerande

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Elisabeth Berglund.

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 51 47
E-post: elisabeth.berglund@jonkoping.se

Intresseanmälan

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan så får du mer information och ett mail när ansökan öppnar.