Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

SVT på besök hos Yrkeshögskolan Jönköping

Under fredagen hade vi på Yrkeshögskolan Jönköping besök av SVT för att lyfta problematiken kring de utbildningar som har tomma platser.

Fokus har varit på de program som har svårt att locka och rekrytera nya studerande. Det handlar om program där platserna står tomma och där det finns en risk att vissa utbildningar inte bär sig.

En av de största anledningarna till detta är att Yrkeshögskolan som koncept fortfarande är relativt okänt för blivande studerande och företag. Och inslaget i SVT är ett steg för att sprida kunskapen om Yrkeshögskolan och des koncept med näringslivsbeställd utbildning.

Se inslaget på morgon- och kvällssändning på SVT under nästa vecka, preliminärt tisdag.