Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Vi söker utbildningsledare

Som utbildningsledare spelar du en central roll när det gäller att upprätthålla kontakten med näringslivet och ansvara för administrationen av utbildningarna VA-projektör och Produktions-, e-handels- och lagerlogistik. Det är ditt ansvar att strategiskt planera och organisera olika aktiviteter och resurser för att säkerställa en framgångsrik utbildning.

Du kommer att vara involverad i att planera och schemalägga föreläsningar, boka kompetenta gästföreläsare och arrangera inspirerande studiebesök. Dessutom kommer du att vara en viktig mentor och stöd för både studerande och utbildningspersonal och se till att de får det stöd och den vägledning de behöver för att trivas och nå sin fulla potential. En viktig del av ditt arbete kommer också vara att kontinuerligt utvärdera och säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet och möter kraven och förväntningarna från både studerande och arbetsmarknaden. Genom att vara spindeln i nätet för dessa utbildningar kommer du att spela en avgörande roll för deras framgång och bidra till att forma framtidens kompetenta och skickliga yrkespersoner. På sikt kan det också vara möjligt att arbeta gränsöverskridande och samarbeta mellan olika utbildningar.

Låter det intressant? Läs mer och ansök här.