Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Konstruktion 2

Få färdigheter i konstruktionsprocessen för polymera produkter. Kursen syftar till att ge färdigheter i att upprätta konstruktionsunderlag och dokumentation i form av 3D geometrier, assembly och ritningar. Den studerande skall efter kursen ha kunskap om principer för modern industridesign. Kursen ska ge färdigheter i mätning och kontroll av en produkt för att säkerställa att produkten lever upp till uppsatta krav. Efter slutförd kurs ska den studerande kunna skapa och justera 3D-geometrier och ritningar.

Innehåll

 • Konstruktion av komponenter i plast och andra polymera material
 • Sammanfogningsmetoder
 • Ritningsläsning
 • Industridesign
 • Mätteknik
 • CAD-konstruktion
 • Hållfasthetsberäkningar
 • Mätning och kontroll

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. redogöra för grundläggande konstruktionsregler för plastkomponenter
2. beskriva principerna för modern industridesign och dess roll i konstruktionsprocessen
3 .redogöra för grundläggande mätteknik
4. redogöra för grunderna inom simuleringsteknik.

Färdigheter
5. hantera och skapa 3D-geometrier, assembly och ritningar
6. hantera grundläggande mätteknik
7. utföra och analysera formfyllnadssimuleringar.

Kompetenser
8. självständigt hantera och skapa 3D-geometrier, assembly och ritningar.

Läranderesultat 1 examineras med Tentamen (3 Yhp).
Läranderesultat 2 examineras med Redovisning (1 Yhp).
Läranderesultat 4 och 7 examineras med Inlämningsuppgift (7 Yhp).
Läranderesultat 5 och 8 examineras med Inlämningsuppgift (13 Yhp).
Läranderesultat 3 och 6 examineras med laboration (1 Yhp).

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt med hög kvalitet skapa 3D-geometrier på detalj, assembly och ritningsnivå, samt analysera resultaten av formfyllnadssimuleringar.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Start 28 augusti
 • Ansökan öppnar Ansökan öppnar i vår
 • Längd 5 veckor
 • YH-Poäng 25 Yhp
 • Studieform Flexibel
 • Platser 10
 • Adress Vasavägen 6, Jönköping
 • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Therese Wikström.

Therese Wikström
Utbildningsledare
Telefon: 072-233 67 97
E-post: therese.wikstrom@jonkoping.se