Logotype Yrkeshögskolan
Logotype Yrkeshögskolan

Automatiseringsteknik inom elkraft

Kursen syftar till att den studerande ska få kunskaper om användningen av informationsteknologi för styrning och övervakning av elkraftsystem.

Kursen ska ge kännedom om olika system för automation och skydd samt kunnande om automation som används inom elkraft.

Ansökan är öppen

Innehåll

• Kommunikationslösningar med PLC
• Styrning och övervakning
• Regelverk och standarder för automation inom elkraftssektorn

Undervisning sker i form av föreläsningar, verkstadsarbete och studiebesök. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Läranderesultat

Kunskaper
1. beskriva möjligheterna att automatisera i kraftsystem

2. redogöra för olika kommunikationslösningar användbara inom styrning och övervakning

3. känna till säkerhetsföreskrifter inom automation

Färdigheter
4. ändra i enklare skydds och automationssystem

5. rita och tolka automationslösningar inom kraftsystem

6. analysera behovet av skydd och graden av automation i elkraftstrukturer

Kompetenser
7. självständigt värdera och föreslå lösningar för styrning och övervakning i elkraftsystem utifrån det enskilda systemets beskaffenhet.

Läranderesultat 4, 5 samt 7 examineras med laboration (10 Yhp).
Läranderesultat 1, 2, 3 samt 6 examineras med inlämningsuppgifter (14 Yhp).

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänd; självständigt redogöra för iakttagelser samt reflektera kring fördelar med olika grader av automation.

Jönköping University och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är huvudman och ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Med Jönköping University som huvudman är utbildningen kvalitetssäkrad.

Jönköping University

CSN-berättigad utbildning

Kursen är kostnadsfri och kan finansieras med statliga medel. Som studerande kan du ansöka om studiemedlen via CSN. Läs gärna med på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Start 5 februari
  • Ansökan öppnar Ansök nu
  • Längd 5 veckor
  • YH-Poäng 24 Yhp
  • Studieform Platsbunden
  • Adress Vasavägen 6, Jönköping
  • Huvudman Jönköping University

Kursen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig utbildningsledare, Malin Rosén.

Malin Rosén
Utbildningsledare
Telefon: 036-10 50 27
E-post: malin.rosen@jonkoping.se